Door Luc Brouwers op 10 april 2015

Vaststelling structuurvisie Heikant uitgesteld

Woensdag 8 april is tijdens de raadscommissie Ruimte en Economie voor de derde keer over de structuurvisie voor De Heikant gesproken. B&W willen, samen met Dichterbij en Parkvisie BV, een nieuwe wijk (de Heikant) van 150 woningen bouwen. Er staan daar al 68 zorgwoningen.

De PvdA-fractie was en is van mening dat dit betekent dat we gaan bouwen voor leegstand. Gennep heeft immers al een overschot aan bouwplannen van 600 woningen. Toch blijft B&W onder aanvoering van wethouder Welles (KERN) keer op keer aandringen op vaststellen van de structuurvisie. In augustus 2013 en januari 2014 is het collegevoorstel door de commissie niet rijp bevonden voor behandeling in de gemeenteraad. Naast vragen over nut en noodzaak kon de wethouder ook die over de juridische en financiële gevolgen voor de gemeente Gennep niet beantwoorden.

Ook woensdag jl. bleek dat de wethouder geen duidelijkheid kon geven. Maar een groot verschil met de discussies in augustus 2013 en januari 2014 was, dat nu ook coalitiepartijen SP en KERN schoorvoetend dezelfde vragen begonnen te stellen als de PvdA al eerder had gedaan.

De communicatie van de gemeente met de wijkraad Gennep zuid was een belangrijk onderdeel van de discussie. Een unaniem aangenomen motie van de PvdA-fractie gaf het college in 2011 opdracht, serieus met de wijkraad Gennep-Zuid te gaan praten. Nog steeds laat de communicatie helaas te wensen over.

Na een lange discussie waarbij de wethouder herhaaldelijk vergeefs om tekst en uitleg werd gevraagd, oordeelde de commissie voor de derde keer op rij dat de wethouder met zijn voorstel terug naar de tekenkamer moest. Om deze kwestie binnenkort uit de wereld te kunnen helpen, is besloten om een raadswerkgroep te vormen. Die zal gezamenlijk vragen opstellen, door wethouder Welles te beantwoorden. Pas dan kan hij een vierde poging doen om het voorstel voor behandeling naar de gemeenteraad te brengen.

Wordt vervolgd dus…

 

 

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers