6 februari 2019

Verantwoording uitgaven fractievergoeding

Bijgaand een overzicht van de uitgaven over het jaar 2018.

Uitgaven PvdA Gennep 2018 V3