Door op 7 augustus 2013

Vergoeding raadsleden

Op de website van het Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA konden we als raadslid op de volgende stelling/discussie reageren:

Vergoeding raadsleden:  Het is vreemd dat raadsleden in kleine gemeenten een veel lagere vergoeding krijgen dan in grote gemeenten, immers de taken zijn hetzelfde en ook in kleine gemeenten kost dit veel tijd.

Mijn reactie op deze stelling/discussie luidt als volgt:

De werkdruk van een raadslid in een kleine gemeente is hoog. De druk om het goed te doen ligt ook hoger omdat anonimiteit in kleine gemeenten vrijwel niet bestaat. Dit gegeven vind ik persoonlijk een hele goede zaak. Persoonlijk zou ik ook niet anders willen. Een raadslid die namens de PvdA in de gemeenteraad zit behoort ook midden in de samenleving te staan. Om je werk goed te kunnen doen dienen de voorwaarden ook goed te zijn. Met voorwaarden bedoel ik dan ook rekening houden met mensen met een vaste baan. Je hebt hier de medewerking nodig van collega raadsleden, college en ambtenarenapparaat. Ik ben fractievoorzitter in Gennep. Heb hiernaast een baan van 36 uur als Kinderverpleegkundige. Beide beroepen doe ik met hart en ziel. Ook omdat ik er als mens veel rijker van wordt. Het zou mij echter al heel wat waard zijn als vergadertijden en vergaderduur anders gepland zouden worden. Vooral in kleinere gemeenten zou het betekenen dat je dan een betere afspiegeling van de samenleving in de gemeenteraden ziet. Het wetsvoorstel van Pierre Heijnen zie ik dan voor kleine gemeenten dan ook niet zitten. Tegen de fractie van de PvdA Tweede Kamer zeg ik dan ook: wil je minder raadsleden? Dat kan. Maar wees dan eens duidelijker in het herindelingsbeleid. Zeg dan gewoon, kijkend naar het doorschuiven van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet, dit heeft gevolgen voor de bestuurskracht. In Gennep zullen we nu weer gemeenschappelijke regelingen moeten aangaan. De laatste tijd is gebleken dat dit met de regelmaat van de klok gedrochten zijn. Ik ben het dan ook geheel eens met de heer Plasterk om de gemeenten te vergroten. Wat ik mis bij de PvdA is het doorbijten hierin.

Wat de vergoeding van de raadsleden betreft: een raadslid namens de PvdA zijn/haar eerste ambitie is werken aan een goede samenleving. Dit is waar een sociaal-democraat voor staat. Zou het een idee kunnen zijn dat bij wet geregeld wordt dat elk gekozen raadslid een dag in de week bij zijn werkgever in de gelegenheid wordt gesteld wordt dit werk te doen? De gemeente waar het gekozen raadslid in de raad zit zou dit dan kunnen vereffenen met de desbetreffende werkgever. Is hier ooit over nagedacht?