Door Jan Willem Wesseldijk op 12 november 2013

Waarden: een principiele kwestie?

Het Van Waarde-project is gericht op een herbezinning op koers en koersbepalende referentiepunten van de PvdA. Tot nu toe heeft die herbezinning niet geleid tot aanscherping en actualisering van centrale waarden van de sociaal-democratie en de PvdA. Het is maar zeer de vraag of die aanscherping er op afzienbare tijd zal komen. Partijleiders Kok, Bos en Samsom lijken er niet veel behoefte aan te hebben. Kok schudde al veel eerder de ideologische veren af en Bos nam stelling in een stuk dat de Volkskrant 16 mei j.l. publiceerde. Je beroepen op sociaal-democratische waarden is vooral ‘een verheerlijking van principiële zuiverheid, die typisch is voor mensen met een bovengemiddeld inkomen en een bovengemiddelde opleiding. Voor meer informatie:  waarden-een-principiele-kwestie

Jan Willem Wesseldijk

Jan Willem Wesseldijk

Geboren in 1948 in Zeist, woon ik sinds 2010 middenin Gennep. Ik ben nu met pensioen, maar mijn laatste baan was griffier van de gemeenteraad van Amsterdam. Sinds 1971 ben ik lid van de PvdA. In mijn vorige woonplaatsen ben ik steeds actief geweest in de PvdA-afdeling. Nu ben ik commissielid van de Gennepse raad.

Meer over Jan Willem Wesseldijk