25 januari 2015

Waarom geen huizen meer op De Heikant?

Op 15 januari jl. is in de gemeenteraad niet gestemd over De Heikant. Onder zware druk van PvdA, VVD en CDA gaf wethouder Welles (KERN) toe, dat er meer informatie nodig is voor een goede afweging. Pas daarna kan worden besloten, of daar woningbouw plaats moet vinden. De KERN-fractie trok vervolgens haar voorstel in om de structuurvisie voor De Heikant alsnog aan de raadsagenda toe te voegen.

Waarom moeten de woningbouwplannen op De Heikant niet doorgaan? Gennep behoort tot de regio’s in Nederland, waar de bevolking krimpt. In de nabije toekomst zal het aantal huishoudens nog licht stijgen, maar het inwonertal daalt sinds 2012. Na 2028 zal ook het aantal huishoudens in onze gemeente afnemen. De vraag naar woningen is maar weinig groter dan het huidige aantal woningen. Er is bovendien vraag naar kleinere woningen, bij voorbeeld voor starters, voor ouderen en voor een-oudergezinnen. Voor grote (half)vrijstaan¬de woningen is vrijwel geen belangstelling.

Eind 2013 had Gennep 7027 woningen. In 2014 zijn er 122 bijgekomen in het Bolwerk, Centrum Centraal en Op de Logte. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Gennep plannen gemaakt voor de bouw van 730 nieuwe woningen. Er is berekend is dat tot 2028 een vraag naar woningen bestaat van 130 stuks. Dat betekent dus een teveel aan plannen van 600. Zouden al die woningen worden gebouwd, dan ontstaat grote leegstand. Dat kan zijn in de nieuwbouw, maar ook kan het betekenen dat de bestaande woningen leeg komen omdat Gennepenaren naar de nieuwe verhuizen.

Op De Heikant waren 300 huizen gepland. De nieuwe plannen gaan uit van 150 woningen. Als die klaar zijn, heeft onze gemeente dus al 20 woningen meer dan er tot 2028 nodig zijn. Het gevolg? Geen woningbouw meer in Heijen, of het nu voorop of achterop het Hoofdstraatterrein is. Het Pagepark komt zeker niet meer vol, en in Milsbeek zal geen woning meer worden gebouwd, ook niet op het terrein van de steenfabriek.

In Zuid-Limburg is het al gebruikelijk, dat voor elke nieuwbouwwoning een plan voor de sloop van twee bestaande moet worden gemaakt. Zover willen wij het in Gennep niet laten komen. Dus: als het aan de PvdA ligt, komen er geen 150 nieuwe woningen op De Heikant.

Namens de PvdA Gennep,
Jan Willem Wesseldijk

 

Zie ook bijgaande presentatie van Anne Fleur Dijkstra over de Gennepse woningbehoefte:

Dijkstra – De volkshuisvestelijke opgaven – raadscommissie RenE