Dijkstra – De volkshuisvestelijke opgaven – raadscommissie RenE 150106