9 maart 2014

Wat heeft de PvdA Gennep gedaan / wat gaat de PvdA Gennep doen

 

 

 

 

 

Wat heeft de PvdA Gennep voor u gedaan de afgelopen 4 jaar?

  • Op initiatief van de PvdA heeft de gemeente Gennep zich uitgesproken voor het kinderpardon.
  • De PvdA pleit allang voor een alternatieve bestemming voor bedrijventerrein De Brem. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een plan voor een zonnepark van de PvdA samen met VVD en SP. Hoewel dit door Haagse regelgeving nog niet is gerealiseerd, is Gennep wel op een uiterst positieve manier op de kaart gezet.
  • De PvdA heeft bij herhaling B&W gewezen op de noodzaak en de plicht om eerlijk en open te communiceren met burgers en bedrijven.
  • Na ruim 30 jaar is er mede dankzij de PvdA een oplossing in zicht voor Diekendaal. De bewoners krijgen eindelijk rust en zekerheid.
  • De PvdA heeft aangestuurd op een onlosmakelijke koppeling tussen het project Koningsven-De Diepen en de aanleg van een rondweg bij Milsbeek. Zo wordt de verkeersoverlast langs de Zwarteweg flink verminderd.

En wat gaat de PvdA Gennep voor u doen de komende 4 jaar?

  •  Voor de PvdA is recht op zorg vanzelfsprekend – zorg op maat voor iedereen. Om dit recht zeker te stellen zullen we moeten kiezen. Mensen gaan voor stenen: dit is geen loze kreet, maar een regel waar wij al het gemeentebeleid  in de komende periode aan zullen toetsen.
  • Communicatie tussen zorggebruikers en zorgaanbieders is belangrijk: voorkom valse verwachtingen, wees eerlijk over wat kan. Omdat met de drie decentralisaties veel verandert, is de PvdA hier alert op. We willen kwetsbare mensen de regie over hun leven laten behouden.
  • Voor de PvdA is voorkomen altijd beter dan genezen. Meedoen aan sport en sociale activiteiten is dus een must. Hiervoor is een vitaal verenigingsleven in iedere kern en wijk van levensbelang.
  •  Werkgelegenheid is voor de PvdA een speerpunt. We willen behouden wat we hebben, inzetten op innovatieve nieuwe bedrijvigheid en pro-actief meedenken als een ondernemer bij de gemeente aanklopt.
  • De gemeentefinanciën zijn net als voor veel burgers ook voor de PvdA een punt van zorg. Het moet zuiniger en het moet efficiënter. Ook de gemeente Gennep kan iedere euro maar één keer uitgeven.

laatste dagfolder A5