Door Luc Brouwers op 28 oktober 2015

We kunnen het!

Vorige week gooide de VVD Gennep de knuppel in het hoenderhok met haar artikel in 1 Gennep over instroom en opvang van vluchtelingen. Als het hun bedoeling was om de discussie opgang te brengen, dan moet je constateren dat dit is gelukt. Prima, daar is natuurlijk niets mis mee. Maar wat wel jammer is, is dat door de provocerende toon en het eenzijdige, zeer negatieve beeld dat gegeven werd van vluchtelingen en de gevolgen van hun komst naar onze regio, wel heel erg afleid van de echte vragen en terechte zorgen die mensen hebben.

Zitten er tussen de vele vluchtelingen gelukzoekers? Ja, natuurlijk en daar hebben we procedures voor. Zitten er tussen de vluchtelingen religieuze extremisten? Ja natuurlijk, maar veel van deze vluchtelingen zijn juist voor dit extremisme op de vlucht geslagen. Gaan deze vluchtelingen een beroep doen op huisvesting en voorzieningen? Ja natuurlijk. Maar een goede opvang en een snelle integratie kan van deze mensen waardevolle medeburgers maken in een regio die te maken heeft met krimp en vergrijzing. Kunnen wij als samenleving de opvang van vluchtelingen aan? Als het antwoord hierop nee is dan moeten wij ons echt zorgen gaan maken.

Het is hilarisch om een liberaal te horen zeggen dat we deze mensen niet op moeten vangen omdat zij een andere kijk hebben op de samenleving. En je hebt als samenleving wel heel erg weinig zelfvertrouwen als je denkt dat de komst van misschien wel 40.000 asielzoekers ons land ontwricht en dat wij ons onze vrijheid en tolerantie zomaar af laten nemen. En waarom zouden deze mensen dat willen? Onze normen en waarden zijn toch iets waar we trots op zijn? Als je denkt dat een instroom van 0,25% vreemdelingen op 17 miljoen Nederlanders de ondergang betekent van onze westerse normen en waarden, dan doe je onze samenleving te kort. En juist Syriërs, komend uit een land waar vele religieuze groeperingen altijd vreedzaam naast en met elkaar hebben geleefd, verdienen het niet om weggezet te worden als intolerante religieuze fanatici.

Allereerst zul je jezelf af moeten vragen of we überhaupt een keuze hebben. Grenzen dicht gooien klinkt heel stoer, maar is gewoon niet mogelijk, zegt ook de leider van de VVD Mark Rutte. Niet met regels. Niet met hekken. En nee, ook niet met een versobering van de opvang.

De VVD stelt dat vluchtelingen in hun eigen regio moeten worden opgevangen. Daar ben ik het op zich mee eens. Maar in die regio wordt nu al 95% van de vluchtelingen uit Syrië opgevangen. Een land als Libanon, met een vergelijkbare bevolkingsdichtheid als Nederland vangt nu al 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen op. Dit is ongeveer 30% van de Libanese bevolking. Nog nooit in de geschiedenis waar ook ter wereld ving een zo’n klein land zoveel vluchtelingen op. Door de enorme druk op de Libanese samenleving dreigt ook dat land in elkaar te storten. Als dit inderdaad gebeurt, betekent dit dat nog eens vele miljoenen mensen op de vlucht zullen slaan.

Wil dit zeggen dat we ons geen zorgen hoeven te maken, en zonder meer kunnen roepen, welkom allemaal? Dit is tenslotte het beeld dat de VVD Gennep van de andere politieke partijen in Gennep wil neerzetten. Naïef en de ogen sluitend voor de problemen die we wel degelijk kunnen verwachten. Wij zullen als gemeenten in deze regio ons steentje bij moeten dragen aan een groot en op dit moment nog niet op te lossen vluchtelingen probleem. Door de een zal deze klus met enthousiasme en door de ander met tegenzin worden opgepakt. Maar een alternatief is er niet. Tenminste niet als je de Nederlandse waarden en normen wilt behouden. Een humaan Nederland met grote persoonlijke vrijheden. Een rijk handelsland, maar wel volledig afhankelijk van onze open grenzen met het buitenland.

De huidige vluchtelingen crisis is zorgelijk, beangstigend en zorgt ook in Nederland voor veel onzekerheid. Maar uiteindelijk gaat het niet om statistieken of berekeningen over kosten per opvangplek. Het gaat om mensen zoals wij, met net als wij dromen, talenten en eigenaardigheden. Een samenleving als Nederland kan dit aan. Nederland kan hier moreel, cultureel en economisch rijker van worden. Juist de geschiedenis van Nederland bewijst dit.

Maar dan moeten we het wel samen doen.

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers