Door op 24 juni 2015

Werkbezoek aan de houtwerkplaats Wagenstraat/Steendalerstraat

De fractie van de PvdA Gennep heeft een werkbezoek gebracht aan de houtwerkplaats Ambachtelijk Hout in de Wagenstraat/Steendalerstraat. Ook de bedrijfsleiders van Xieje en Bij Koos waren hierbij uitgenodigd. Alle drie werken ze met en voor mensen met een verstandelijke beperking. De meeste mensen vallen onder de WMO regelgeving.

Ons is zeer duidelijk geworden dat met een vaste structuur van werk aanbieden deze mensen grote kansen hebben om mee te doen in de Gennepse samenleving . Met veel geduld van de begeleiding worden alle mogelijkheden die zich aandienen benut. Humor speelt een belangrijke rol. Het op een goede manier meedoen voor deze mensen in de samenleving is zeer belangrijk voor het verhogen van hun zelfrespect. Het hebben van werk en regelmaat wordt door deze groep als zeer belangrijk ervaren. Regelmatig kwamen deze groep mensen hierop terug. Het mooiste van dit bezoek was echter dat een van de mensen zijn verhaal vertelde. Met heel veel geduld is hij veranderd van een in zich zelf terug getrokken persoon naar iemand die de wereld verkent.

Heeft dus met heel veel geduld leren fietsen, vaste routes nemen, vast dagritme etc. Hierdoor kwamen er mogelijkheden bij hem naar boven die voor eenieder zeer verrassend waren. Hij bedient een apparaat ten behoeve van hout verwerken waar veiligheid van werken zeer nauwgezet moet gebeuren. Dit werd uitgebreid door hem aan ons uitgelegd. Ook kregen wij een demonstratie van dit apparaat.

Belangrijk onderdeel van het gesprek was ook dat er mensen in onze gemeente zijn die profiteren van de goedgelovigheid die mensen met een verstandelijke beperking hebben. Het komt dus regelmatig voor dat ze voor een karretje gespand worden om dingen te doen waar anderen van profiteren.

Wat in het gesprek ook ter sprake kwam zijn de zorgen over het toepassen van de nieuwe regelgeving en de financiën. Heel snel wordt er gekeken naar wat iets kost. Men ervaart dat financiën erg leidend zijn.
Zowel de mensen om wie het gaat en de begeleiders spreken uit dat men hoopt dat zowel de samenleving in Gennep alsmede het gemeentebestuur waardering voor deze initiatieven blijft houden.

De fractie van de PvdA Gennep wil het initiatief om deze bedrijven en vergelijkbare bedrijven bij elkaar te brengen zodat zij hun krachten kunnen bundelen. Bij met name aanbestedingen en contacten met de overheid in het algemeen zouden zij zich door “samen de handen in een te slaan” beter kunnen positioneren.
Onze fractie heeft diep respect voor de cliënten en hun begeleiders. Als je het hebt over boeien, binden en verbinden kunnen wij nog veel van deze mensen leren.IMG_20150622_093729