Door op 29 maart 2016

In het Hart van Gennep is plaats voor iedereen

Het idee om in het centrum van Gennep een shared- space gebied te creëren heeft bij onze fractie behoorlijk de wenkbrauwen doen fronsen. Vervolgens hebben wij u meermaals gevraagd naar uw mening over dit gebied. In maart 2015 tijdens een straatactie en januari jongstleden via social media.

Wij hebben het college al in 2011 gevraagd naar hun visie. Waarom kiezen voor shared- space in Gennep? Is de verkeersveiligheid van elke gebruiker gewaarborgd? Leent het centrum van Gennep zich voor dit concept? Hebt u andere ideeën overwogen om het centrum verkeersveiliger en aantrekkelijker te maken? De antwoorden op onze vragen waren erg vaag. Men had zich behoorlijk vastgepind op het concept shared- space. Andere oplossingen kwamen nauwelijks aan bod.

De fractie van de PvdA is dan ook blij met de terugkeer van de zebrapaden en ziet dit als een eerste stap op weg naar een Hart van Gennep dat inderdaad levendig, bruisend is én plaatst biedt voor iedereen. Solidariteit en iedereen telt en doet mee zijn uitgangspunten voor ons waaraan wij elk te nemen besluit toetsen. Het aanstaande Hart van Gennep is een prachtig voorbeeld van hoe wij elkaar graag met elkaar zien samenleven.