9 november 2014

Zorgorganisatie Pantein stopt met het verlenen van dagbesteding

De gemeenteraadsfractie van de PvdA heeft vernomen dat de zorgorganisatie Pantein per 1 januari 2015 stopt met het verlenen van dagbesteding. In Gennep biedt Pantein deze vorm van zorg nu aan op de locatie Norbertushof. De beslissing om ermee te stoppen is in een brief aan  zowel de cliënten als de medewerkers van Pantein medegedeeld.
Het gemeentelijke WMO-plan Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen geeft hoog op over het verlenen van zorg dichtbij de mensen. Onze fracties vinden deze vorm van zorg belangrijk omdat deze de betrokkenen in de gelegenheid stelt, elkaar te ontmoeten, mee te doen en te ondersteunen. Tevens krijgen zo ook hun mantelzorgers de kans enkele uren naar eigen inzicht in te vullen.
Wij maken ons dus ernstig zorgen hoe dit gat in de zorg na 1 januari zal worden gevuld. Wij vragen ons tevens af, wat er met de medewerkers gebeurt die deze zorg momenteel verlenen.
In de vergadering van de raadscommissie Samenleven en Milieu van 1 december a.s. zullen wij aan wethouder Vandermeulen (die verantwoordelijk is voor het gemeentelijke WMO-plan) vragen, hoe het verlenen van deze zorg na 1 januari 2015 in Gennep eruit zal gaan zien. Ook zullen we vragen, wat de gemeente Gennep er aan kan doen om de ontstane onrust weg te nemen en om de dagbesteding voor de cliënten van Pantein in 2015 voortgang te laten vinden.

Vragen over stoppen dagbesteding Zorgorganisatie Pantein

Luc Brouwers-PvdA Gennep.