Cultuur en verenigingen

De PvdA staat voor ontmoeting en verbinding. Dat doen wij door actief het gesprek aan te gaan. We stimuleren onze medeburgers in Gennep om dat ook te doen. Cultuur en het verenigingsleven zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Organisaties die actief contact leggen met anderen kunnen rekenen op onze steun. Bijvoorbeeld: Stichting MaGe, Vluchtelingenzorg Gennep e.o., samenwerkende voetbalverenigingen uit Milsbeek en Middelaar. Kunst en cultuur bieden ook binding en ontmoeting. De gemeente voert een actief kunstbeleid. Zij stimuleert individuele burgers en hun organisaties en verenigingen om aan het maken van culturele manifestaties bij te dragen en ernaar te komen kijken en luisteren.

Dit gaan wij doen:

◆ We stimuleren dat mensen met behoud van hun uitkering vrijwilligerswerk bij (sport)verenigin­gen doen.

◆ De gemeente organiseert een kunstuitleen om kunst bereikbaarder te maken voor meer mensen.

◆ We geven voorrang aan het scheppen van mogelijkheden voor muziekonderwijs, individueel of in groepsverband.