Iedereen kan meedoen

Dat is gemakkelijk gezegd, maar spreekt niet vanzelf. Er zijn mensen die het financieel niet lukt om mee te doen. Mensen die moeten rondkomen van het sociaal minimum moeten eerder nee zeggen tegen een sportvereniging. Een uitje of een verjaardag vieren zit er vaak niet in. Alles heeft nu eenmaal zijn prijs. De PvdA vindt dat wie 120% van het sociaal minimum of minder inkomen heeft, financiële ondersteuning van de gemeente verdient. Gennep moet een toegankelijke gemeente zijn die niemand uitsluit, ook kwetsbare mensen niet. Iedereen moet mee kunnen doen omdat anders vereenzaming op de loer ligt. Ongewild of onbedoeld, maar toch… De gemeente zoekt deze mensen op en gaat met ze in gesprek. Initiatieven om vereenzaming tegen te gaan vanuit de samenleving worden actief ondersteund.

Dit gaan wij doen:

◆ Bij de ondersteuning voor minima kijkt de gemeente naar de persoonlijke situatie zodat maatwerk kan worden geleverd. Dus als iemand een tientje te veel inkomen heeft, wil dat niet zeggen dat hij of zij niet in aanmerking komt voor ondersteuning.

◆ Hulp vragen bij problematische schulden is al moeilijk genoeg. De gemeente Gennep staat vanaf het begin aan de kant van burgers die hulp vragen.

◆ Bij besteding van het beschikbare geld voor ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten wordt gekeken naar de behoeften van degenen die daar recht op hebben. Ook hier levert de gemeente maatwerk.

Dit hebben wij gedaan:

◆ Dankzij de PvdA is extra budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van laaggeletterdheid.

◆ Een onredelijke tariefsverhoging voor gehandicaptenparkeerplaatsen hebben wij tegen kunnen houden.

◆ Wij hebben samen met de stichting Een Speciaal Gebaar misstanden in de schuldhulpverlening aangekaart om een mentaliteitsverandering bij B&W en ambtenaren te bereiken.

◆ Bij jeugdzorg en arbeidsparticipatie hebben wij het college gedwongen om te kijken naar wat onze inwoners nodig hebben in plaats van naar de financiën van de gemeente en Intos.

◆ Wij hebben voorgesteld om het gemeentelijk ‘huishoudtientje’ in te voeren, zodat huishoudelijke hulp goedkoop beschikbaar blijft voor iedereen die hulp nodig heeft.