Je veilig voelen

Het is in Nederland nog nooit zo veilig geweest als nu. Echter, het gevoel is vaak anders. De PvdA wil dat inwoners zich veilig voelen. Maar we laten stoere taal achterwege. We weten dat de overheid niet alleen de veiligheidsproblemen kan oplossen. Maar toch: Gennep zou, op grond van het aantal inwoners, drie wijkagenten moeten hebben. We hebben er maar twee. Dat kan beter. Het signaleren van overlast of problemen in een vroeg stadium kan veel onrust en gevoelens van onveiligheid voorkomen. Gaat het toch een keer mis, dan is behoorlijke handhaving nodig. Veiligheid is ook veiligheid in het verkeer. Veiligheid op de weg en leefbaarheid van de wijk of kern gaan hier hand in hand.

Dit gaan wij doen:

◆ Wij gaan ons inzetten om een derde wijkagent in onze gemeente aan de slag te krijgen.

◆ Overlast pakken we aan. Als het kan door overleg, als het moet door stevig optreden.

◆ Voor de veiligheid in het verkeer gaan we, in nauw overleg met bewoners en de dorps- en wijk-raden, knelpunten aanpakken. Doorgaand (vracht) verkeer door kernen wordt waar mogelijk geweerd.

Dit hebben wij gedaan:

◆ Het centrum van Gennep is verkeersveiliger geworden door de terugkeer van de zebrapaden als gevolg van een van onze straatacties.

◆ We hebben bij herhaling gepleit voor meer veiligheid voor (jonge) fietsers op de Weverrotonde. Binnenkort zal daar de bouw van een fietstunnel beginnen.