Jeugd en zorg

Voor betere en efficiëntere jeugdzorg wil de PvdA dat de gemeente optimaal samenwerkt met ouders, artsen en aanbieders van jeugdzorg. Indien nodig neemt de gemeente hierbij de regie. Preventie van problemen staat daarbij voorop, maar werken aan oplossingen komt daar vlak achteraan. Maatwerk en oog voor complexe situaties moeten daarbij het uitgangspunt zijn. Voor organisaties die onvoldoende samenwerken, zoekt de gemeente andere zorgaanbieders. De PvdA wil dat het jongerenbeleid samen met de jongeren tot stand komt. We betrekken jongeren bij zaken die hen aangaan.

Dit gaan wij doen:

◆ Het streven naar één aanspreekpunt of regisseur voor een jeugdige of een gezin is er. Alleen is de praktijk vaak anders. Wij zetten ons ervoor in, dat dit streven in alle gevallen verwezenlijkt wordt.

◆ Maatschappelijke organisaties kunnen ten alle tijde terecht bij de gemeente voor advies of ondersteuning. Regelmatig overleg en korte lijntjes worden vaste uitgangspunten van beleid.

◆ We gaan periodiek overleg met jongeren organiseren en onderhouden.

Dit hebben wij gedaan:

◆ Bij jeugdzorg en arbeidsparticipatie hebben wij het college gedwongen om te kijken naar wat onze inwoners nodig hebben in plaats van naar de financiën van de gemeente en Intos.