Toekomstgericht – duurzaam

Grote veranderingen op het gebied van de bevolkingskrimp, het klimaat, de economie en het milieu vragen om anders denken en handelen. Gennep moet snel duurzamer worden. Nu ontbreekt het gevoel van urgentie. Tegelijkertijd zijn veel mensen niet in staat om te profiteren van mogelijke besparingen en het zelf opwekken van duurzame stroom, terwijl zij dit best zouden willen. Eén van de grote rijkdommen in onze gemeente is het fantastische landschap en een rijke natuur. Hier moeten we zuinig op zijn. De invoering van de Omgevingswet (verwacht in 2021) gaan we gebruiken om samen met inwoners en bedrijven een omgevingsvisie te ontwikkelen, die recht doet aan al het moois dat we hebben en de kansen die dat biedt. Of het nu gaat om toerisme, recreatie of de agrarische sector, de kwaliteit van ons landschap staat voorop.

Dit gaan wij doen:

◆ Bij regelingen en subsidies voor het stimuleren van duurzaam stroomgebruik en energiebesparing gaan we ons vooral richten op mensen met een smallere beurs.

◆ Bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van duur­zaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen een streepje voor.

◆ Handhaving op het gebied van milieu en duurzaamheid krijgt prioriteit.

Dit hebben wij gedaan:

◆ Om de voordelen van het zelf opwekken van duurzame stroom ook voor mensen met een smalle beurs bereikbaar te maken, hebben we het college opgedragen om hiervoor leningen tegen zeer gunstige voorwaarden beschikbaar te stellen.