Zorgen voor zorg

De gemeente gebruikt de Wet maatschappelijke ondersteuning om kwetsbare burgers meer kansen te bieden. Wij hebben als PvdA speciale aandacht voor wonen, vervoer, onderwijs en vrijetijdsbesteding. We hechten hierbij veel belang aan de rol van mantelzorgers en sociaal ondernemerschap. Maar burgerkracht en zelfregie wil niet zeggen dat je het zelf maar uit moet zoeken. Wie er niet uitkomt, kan bij de gemeente terecht voor goede raad, hulp en ondersteuning. De gemeente geeft voorlichting aan alle inwoners – werknemers en zelfstandigen – zodat zij de weg vinden naar regelingen als huur- en zorgtoeslag. Samenwerking met en communicatie tussen zorggebruikers en -aanbieders is belangrijk. De gemeente heeft hier met al haar kennis en mogelijkheden een belangrijke rol. Zorg bieden op maat en naar behoefte is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, dus ook van de gemeente. Voor de PvdA staat het belang van de zorggebruiker voorop. We zullen zorgaanbieders op basis van dit belang selecteren en inzetten. Tegelijkertijd wil de PvdA het wekken van valse verwachtingen voorkomen. We zijn eerlijk over wat er wel en niet kan. Wie tussen wal en schip dreigt te vallen, vindt voor zijn klacht een gewillig oor.

Dit gaan wij doen:

◆ Wij houden niet van pappen en nat houden. Als oplossingen toevallig wat duurder zijn, dan moet dat maar. De kwaliteit van de zorg staat voorop.

◆ Bureaucratie en protocollen zorgen voor drempels en maken zorg soms onbereikbaar. Hier gaan wij bij de gemeente het mes in zetten.

◆ Gaat er toch iets niet goed, dan kan iedereen met klachten terecht bij een onafhankelijke instantie. Iedereen die met een zorgvraag bij de gemeente komt wordt hier op gewezen.

Dit hebben wij gedaan:

◆ Wij hebben ons ingezet voor een onafhankelijke klachtenafhandeling in het sociaal domein in samenwerking met de Nationale Ombudsman.

◆ Wij hebben voorgesteld om het gemeentelijk ‘huishoudtientje’ in te voeren, zodat huishoudelijke hulp goedkoop beschikbaar blijft voor iedereen die hulp nodig heeft.